×

Resultados

Una mirada històrica de l’atenció de lo social fins l’actualitat i algunes intuïcions de futur

Número 19 MISCELÁNEA
Autoría:

Natalia Sequera Martin. Estudiant Grau d`Educació Social, Universitat de Barcelona