Convocatorias de empleo


En esta sección podrá encontrar convocatorias de empleo, público o privado, recibidas en nuestro Portal o de información de consulta libre. Puede realizar búsquedas por territorios, texto o fechas. Tras la selección, active buscar.

Si es usted persona física o representa a una entidad jurídica interesada en enviar una nota, complete el siguiente FORMULARIO.

Se pueden consultar las convocatorias de empleo publicadas en los Colegios Profesionales en ESTE ENLACE.

Hay un total de 78 registros
Página: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 

EDUCADORES /AS SOCIALES PARA LICITACIóN
Tipo: Ofertas de Empleo
Área: Empleo
Convoca: GRUPO 5 ACCION Y GESTION SOCIAL S.L
Resumen: Madrid. 20 educadores/as sociales para poder partricipar en la licitación de un servicio del Ayto. de Madrid.En caso de ser adjudicatarios, serían 20 puestos a jornada completa con el siguiente perfil:
Requisitos: Diplomados/Graduados Universitarios en Educación Social) o habilitados para el ejercicio de la profesión de educador social por cualquiera de los Colegios Oficiales de Educadores Sociales.
Plazo final: 31-jul-2017
Web: Más información en web
Ámbito territorial: Madrid
Fuente: https://www.infojobs.net/
EDUCADORES SOCIALES PARA UN SERVICIO DE INTERVENCIóN COMUNITARIA
Tipo: Ofertas de Empleo
Área: Empleo
Convoca: Atica Servicios de Salud, S.L.P.
Resumen: Madrid. Se buscan Educadores Sociales para un Servicio de Intervención Comunitaria en Madrid.
Requisitos: Diplomados / Graduados en Educación Social. Tener como mínimo dos años de experiencia en trabajos de Intervención social o comunitaria, preferiblemente con experiencia en el campo de mayores e inmigrantes
Plazo final: 31-jul-2017
Email: atica@aticaserviciosdesalud.com
Ámbito territorial: Madrid
Fuente: Atica Servicios de Salud, S.L.P.
Observaciones: A todos los interesados que envíen curriculum a la dirección de correo electrónico atica@aticaserviciosdesalud.com
EDUCADORS/ES SOCIALS - NITS -
Tipo: Ofertas de Empleo
Área: Empleo
Convoca: Fundació Privada Resilis
Resumen: Educador/a Social en torn de NIT amb experiència en centres residencial de
menors i/o en l'àmbit de la protecció a la infància, i motivat/da per formar part d'aquest projecte.
Requisitos: Diplomatura/Grau en Educació Social o Habilitació (imprescindible).
Plazo final: 15-jul-2017
Web: Más información en web
Ámbito territorial: Cataluña
Fuente: Fundació Privada Resilis
EDUCADOR/A SOCIAL IPI TARRAGONA (ESTABLE)
Tipo: Ofertas de Empleo
Área: Empleo
Convoca: Fundació Privada Resilis
Resumen: Per a UTE Fundació Mercè Fontanilles - Fundació Resilis, precisem incorporar a un/a Educador/a Social per
Servei d'acompanyament i suport al medi a joves tutelats de 16 a 18 anys a Tarragona ciutat.
Requisitos: Diplomatura/Grau en Educació Social.
Plazo final: 15-jul-2017
Web: Más información en web
Ámbito territorial: Cataluña
Fuente: Fundació Privada Resilis
EDUCADOR/A SOCIAL IPI TERRES DE L'EBRE
Tipo: Ofertas de Empleo
Área: Empleo
Convoca: Fundació Privada Resilis
Resumen: Per a UTE Fundació Mercè Fontanilles - Fundació Resilis, cerquem a un Educador/a Social per cobrir les
vacances del 14/08/17 al 27/08/17 al Servei d'acompanyament i suport al medi a joves tutelats de 16 a 18
anys a Tarragona.
Requisitos: Diplomatura/Grau en Educació Social.
Plazo final: 31-jul-2017
Web: Más información en web
Ámbito territorial: Cataluña
Fuente: Fundació Privada Resilis
EDUCADOR/A SOCIAL IPI GIRONA
Tipo: Ofertas de Empleo
Área: Empleo
Convoca: Fundació Privada Resilis
Resumen: Per a UTE Fundació Mercè Fontanilles - Fundació Resilis, cerquem a un Educador/a Social per cobrir les
vacances durant els mesos de Juliol i Setembre al Servei d'acompanyament i suport al medi a joves tutelats
de 16 a 18 anys a Girona
Requisitos: Diplomatura/Grau en Educació Social. Disponibilitat i
Plazo final: 15-jul-2017
Web: Más información en web
Ámbito territorial: Cataluña
Fuente: Fundació Privada Resilis
EDUCADOR/A SOCIAL IPI TARRAGONA
Tipo: Ofertas de Empleo
Área: Empleo
Convoca: Fundació Privada Resilis
Resumen: Per a UTE Fundació Mercè Fontanilles - Fundació Resilis, cerquem a un Educador/a Social per cobrir les
vacances de Juliol a Agost al Servei d'acompanyament i suport al medi a joves tutelats de 16 a 18 anys a
Tarragona.
Requisitos: Diplomatura/Grau en Educació Social.
Plazo final: 30-jun-2017
Web: Más información en web
Ámbito territorial: Cataluña
Fuente: Fundació Privada Resilis
EDUCADORA SOCIAL
Tipo: Ofertas de Empleo
Área: Empleo
Resumen: Busco trabajo de educadora social titulada en la UNiversidad de SAlamanca de 2009/2011
Plazo final: 31-jul-2017
Email: Monseyjerotk@gmail.com
Ámbito territorial: Castilla y León
EDUCADORS/ES SOCIALS - CREI JUIà
Tipo: Ofertas de Empleo
Área: Empleo
Convoca: Fundació Privada Resilis
Resumen: Per obertura del CREI a Juià (Girona), cerquen 3 Educadors/es Socials amb experiència en centres
residencial d'adolescents i/o en l'àmbit de la protecció a la infància, i motivats per formar part d'aquest nou
projecte.
Requisitos: Diplomatura/Grau en Educació Social o Habilitació (imprescindible).
Plazo final: 15-jul-2017
Web: Más información en web
Ámbito territorial: Cataluña
Fuente: Fundació Privada Resilis
EDUCADOR/A PER A CENTRE OCUPACIONAL
Tipo: Ofertas de Empleo
Área: Empleo
Convoca: GSIS CO Barcanova
Destinatarios: Educadors socials
Resumen: Educador/a per a donar atenció a discapacitats psíquics adults
Requisitos: Grau d
Plazo final: 07-jul-2017
Información: horari de tardes
Email: cobgsis@gsiscat.org
Web: Más información en web
Ámbito territorial: Cataluña
Fuente: GSIS CO Barcanova
Observaciones: El Centre Ocupacional està ubicat a Barcelona ciutat
EDUCADOR/A SOCIAL HABITATGES SOCIALS PER PERSONES
Tipo: Ofertas de Empleo
Área: Empleo
Convoca: PROGESS
Destinatarios: Educadors
Resumen: Busquem 2 Educadors/res Socials per cobrir diferents suplències d\'estiu a uns Habitatges d\'inclusió social municipals de Barcelona per persones i families sense llar. Es tracta d\'habitatges per a persones sense sostre que necessiten iniciar un procés d\'inserció socio-laboral i adquirir hàbits bàsics d\'organització domèstica i personal. El servei també actua com a suport de l\'Atenció Primària en aquells casos on és necessari un seguiment intensiu del procés de treball. Periodes:\1.- 31 de juliol a 28 d\'agost.\r\n2.- 14 d\'agost a 10 de setembre. Horari: 36h a la setmana de dilluns a divendres (1 cap de setmana al més es porta mòbil de guàrdia).
Requisitos: Diplomatura o Grau en Ed Social
Plazo final: 17-jul-2017
Email: vanessa.navarro@progess.com
Web: Más información en web
Ámbito territorial: Cataluña
Fuente: PROGESS
EDUCADOR ESPAI PúBLIC COL·LECTIU NOUVINGUT
Tipo: Ofertas de Empleo
Área: Empleo
Convoca: PROGESS
Destinatarios: Educadors
Resumen: Busquem un/a professional per incorporar-se a un servei que té com a objectiu la intervenció social amb col·lectiu nouvingut que viu a assentaments irregulars.
Funcions:
- Intervenció social i prospecció en espai públic i assentaments irregulars.
- Oferir alternatives inclusives a les persones vulnerables dels assentaments: recursos socials, formatius, jurídics, d’inserció laboral.
-Realitzar accions de prevenció de la conflictivitat social.
- Coordinació amb les administracions involucrades per tal d’assolir els objectius plantejats.
- Realitzar accions que minimitzin l’ocupació d’espais per tal de reduir el fenòmen.
-Divulgació del Pla a les diferents Àrees i Districtes de l’Ajuntament.
-Elaboració d’indicadors sobre la situació dels assentaments irregulars i de les persones que hi viuen.
-Fer el seguiment de les persones ateses pels serveis socials municipals.
- Realitzar accions per tal de coordinar l’atenció social a les persones ateses que es farà des dels serveis socials, sobretot el SAIER i el SIS, per tal d’unificar criteris..
- Atendre les necessitats socials les persones vulnerables que viuen en els assentaments ( assessorament, mediació, formació, etc).
- Coordinació dels allotjaments temporals.
- Altres.
Horari:
38.5h a la setmana (flexibles).
Idiomes:
Català i castellà nivell alt
Valorable: Anglès, francès, wòlof (o altres idiomes de la zona subsahariana), romanès, altres.
Requisitos: Incorporació: immediata
Plazo final: 26-jun-2017
Email: cv@prgoess.com
Web: Más información en web
Ámbito territorial: Cataluña
Fuente: PROGESS
EDUCADOR SOCIAL MEINA
Tipo: Ofertas de Empleo
Área: Empleo
Convoca: PROGESS
Destinatarios: Educadors
Resumen: Estem buscant 1 educador social (noi per tal de garantir la paritat de l'equip) per cobrir una suplència a un servei municipal de Barcelona que té com a objectiu la intervenció social i educativa en espai públic amb menors estrangers indocumentats no acompanyats (MEINA).
Funcions:
- Anàlisis de les demandes d’actuació i elaboració de les
propostes d’intervenció.
- Contacte amb la població objecte d’intervenció tant a nivell individual com grupal. Disseny de diagnòstic i plans de treball amb els menors.
- Realització del seguiment dels menors i elaboració de
sistemes d’avaluació.
- Realització d’acompanyaments i gestions.
- Contacte amb la comunitat (veïns, entitats...) que es veu
afectada pels hàbits relacionals d’altres usuaris amb els que conflueixen en l’ús dels espais públics.
- Mediació en situació de conflictes, negociació comunitària, arribada a acords entre grups i seguiment de l’evolució d’aquests.
- Coordinació amb la xarxa de serveis per tal de: intercanviar informació, acords sobre pautes d’acció educativa, terminis temporals, etc.
- Recollida sistematitzada d’informació sobre les persones i
grups contactats, així com de l’entorn territorial en què es
desenvolupa.
- Disseny de les propostes d’intervenció, dels informes de
resultats de la intervenció.
- Registre de l’evolució qualitativa i quantitativa de la població objecte d’intervenció i de les situacions d’emergència que calen prevenir en el conjunt dels territoris en el que s’ha actuat.
- Atenció immediata en situacions d’urgència.
- Disseny d’accions comunitàries en situació de crisi i alarma social.
Horari: 35h a la setmana flexibles
Periode: finals de juny a finals de setembre.
Requisitos: Incorporació: immediata
Plazo final: 26-jun-2017
Email: cv@prgoess.com
Web: Más información en web
Ámbito territorial: Cataluña
Fuente: PROGESS
EDUCADORES/AS SOCIALES CON EL GRADO O LA HABILITACIóN PARA BOLSA BOLSA DE SUSTITUCIONES EN CRAE
Tipo: Ofertas de Empleo
Área: Empleo
Convoca: Aldeas Infantiles SOS de España
Resumen: Aldeas Infantiles SOS Cataluña selecciona para Centros Residenciales de Acción Educativa, educadores/as sociales diplomados o habilitados, para su bolsa de sustituciones y suplencias.
Los CRAEs se encuentran en Barcelona, en Sant Quirze del Valles y en Sant Feliu de Codines.
Las funciones de los/as educadores/as suplentes son las mismas que las de los educadores en CRAEs.
Plazo final: 11-ago-2017
Web: Más información en web
Ámbito territorial: Cataluña
Fuente: https://www.hacesfalta.org/
EDUCADOR/ SOCIAL COORDINADOR / SM
Tipo: Ofertas de Empleo
Área: Empleo
Convoca: INTRESS (Institut de treball social i serveis socials)
Resumen: Pisos asistidos en Lleida necesitan EDUCADOR/A SOCIAL- COORDINADOR
Requisitos: Titulación Educación Social Experiencia al menos de 2 años en puesto similar Experiencia en trabajo con grupos Experiencia en intervención y atención a colectivos en situación de maltrato, dificultad social y dependencia
Plazo final: 30-jun-2017
Web: Más información en web
Ámbito territorial: Cataluña
Fuente: https://www.hacesfalta.org/
Hay un total de 78 registros
Página: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 

Buscador de convocatorias de empleo

Si es usted persona física o representa a una entidad jurídica interesada en enviar una nota, complete el siguiente FORMULARIO.

Buscador de enlaces

 
 

Lista de correo
Envíenos su dirección de correo
para recibir novedades eduso.net:

eduso.net es un servicio de los colectivos de educación social gestionado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Educadores Sociales. C/ Aragón 141-143, 4ª Planta. 08015 Barcelona. - eduso@eduso.net

Accesibilidad
eduso.net pretende cumplir los estándares de accesibilidad. Si encuentra algún disfunción en este sentido, no dude en comunicárnoslo.
XHTML 1.0 válido CSS válido Icono de conformidad con el Nivel AA, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI